) ប្រារព្ធកម្មពិធីខួបកំណើតដ៏សប្បាយរីករាយជាមួយសាគូរ៉ាប៊ុហ្វេ :: ម៉ាស្ទ័រស៊ុគីស៊ុប

ការផ្សព្វផ្សាយលំអិត

0

ការផ្សព្វផ្សាយលំអិត

ការផ្សព្វផ្សាយលំអិត

ប្រារព្ធកម្មពិធីខួបកំណើតដ៏សប្បាយរីករាយជាមួយសាគូរ៉ាប៊ុហ្វេ ប្រារព្ធកម្មពិធីខួបកំណើតដ៏សប្បាយរីករាយជាមួយសាគូរ៉ាប៊ុហ្វេ

ប្រារព្ធកម្មពិធីខួបកំណើតដ៏សប្បាយរីករាយជាមួយសាគូរ៉ាប៊ុហ្វេ

ការផ្ដល់ជូនថ្មីពីសាគូរ៉ាប៉ូហ្វេ សំរាប់ការប្រារព្ធកម្មពិធីខួបកំណើតដ៏សប្បាយរីករាយជាមួយសាគូរ៉ាប៊ុហ្វេលោកអ្នកនឹងទទួលបាន:
-ការបញ្ចុះតម្លៃ ៥%ភ្លាមៗ​
-Free បន្ទប់ KTV&នំខេកដ៏ស្រស់ស្អាត
-កាតសមាជិកPremium​ ដោយឥតគិតថ្លៃ
ដើម្បីទទួលបានការផ្ដល់ជូននេះអតិថិជនតម្រូវមានសមាជិកចូលរួមចាប់ពី១០នាក់ឡើងទៅហើយធ្វើការកក់មុន ៣ ថ្ងៃដើម្បីភោជនីយដ្ធានយើងខ្ញុំរៀបចំ។
[មាននៅគ្រប់សាខាសាគូរ៉ាប៊ុហ្វេទាំងអស់]
————————
Celebrate your birthday party with Sakura Buffet Bbq & Suki Soup !!
-Enjoy 5% off discount,
-Free KTV
-Free Birthday Cake

Also get 1 Premium member card for free.

Terms and condition:
Call Booking 3 days in advance with 10 people up.
#sakurabuffet #birthday #promotion